Renderització del vibrador Lucas

Vibrador de la marca Platanomelon. El nostre treball ha servit per promocionar el producte a través d’una campanya de xarxes socials de la marca.

 

Categoria: Imatge gràfica

Atributs: renderització